Přeskočit na navigaci

Historie Rhodosu

V prvé řadě je určitě na místě věnovat se tomu, jak získal ostrov své jméno. Podle starořecké mytologie patřil původně ostrov bohu slunce Héliovi, z čehož vzešel i první název ostrova Heliousa (volně přeloženo sluncem zalitý ostrov). Konečnou podobu názvu Rhodos, získal ostrov v době, kdy jej Hélios daroval své oblíbené nymfě Rhodon.

Bitva u Marathonu

První významná zmínka v rámci historie ostrova se datuje do pátého století před n.l., kdy perský král Dareios vyslal obrovské vojsko do boje s Řeky. Ve svém tažení přes Egejské moře se mu do cesty postavily dva městské státy pevninského Řecka – Atény a Sparta. Obyvatelé Rhodosu se domnívali, že Řekové bitvu prohrají, a tak se rozhodli přidat na stranu perského vojska. Roku 490 před n.l. však Rhodos spolu s Peršany utrpěl porážku v bitvě u Marathonu. Po vítězství Řeků se dostalo Rhodosu stejně jako i dalším ostrovům, které se připojily na stranu Peršanů okamžité pomsty. Rhodos se stal následně členem tzv. Délského spolku, který měl významný vliv na hospodářský růst v této oblasti.

Město Rhodos

Jedním z hlavních důvodů, proč bylo založeno město Rhodos byla skutečnost, že ostrov měl výbornou strategickou pozici v rámci obchodní cesty po Středozemním moři. S růstem lodní dopravy rostly i nároky na ostrovní přístavy (v této době na Rhodosu byly pouze tři). Roku 408 před n.l. tak vzniklo město Rhodos, které bylo umístěno na severní konec ostrova a ve kterém vzniklo celkem pět přístavů, které významně napomohly dalšímu rozvoji lodní dopravy.

Rhódský kolos

V dobách vlády Alexandra Velikého se Rhodos rozhodl přidat na jeho stranu. Díky ziskům z obchodů s Egyptem jej mohl Rhodos finančně podporovat. Po smrti Alexandra Velikého se však Rhodos odmítl spojit s jeho nástupcem Antigonem v tažení proti Ptolemaiovi I. Na toto reagoval syn Antigona Démétrios útokem na Rhodos v roce 305 před n.l. Kromě velké armády čítající kolem 40 tisíc vojáků využíval Démétrios k dobývání obrovský devítipatrový stroj zvaný Helepolis. Tento těžký bronzový kolos, který vyžadoval „obsluhu“ více jak tří tisíc mužů, byl využíván k útokům na hradby města. Výhodou bylo to, že mohl být vyzdvižen přímo k hradám. Rhodos se však útokům dokázal ubránit, a tak bylo nakonec uzavřeno příměří. Démétrios přenechal Rhodosanům zbytky svého bitevního vybavení pod podmínkou, aby jej prodali a na památku postavili ve městě monument, který bude připomínat obhléhání města. Tak vznikl Rhódský kolos, jeden ze Sedmi divů antického světa.

Další důležité historické momenty

Zlatý věk zažívá Rhodos přibližně ve 3 století před n.l., kdy se stává věhlasným zejména jako kulturní a intelektuální centrum. V roce 227 před n.l. zasáhlo ostrov silné zemětřesení, při kterém byl zničen i Rhódský kolos a většina z památek v hlavním městě. Naštěstí se podařilo získat dostatek financí, aby mohlo být město nově vybudováno.

Spojenectví s Římem

V dalším období se Rhodos rozhodl vstoupit do spojenectví s Římem, což jim přineslo i značné starosti v době římských občanských válek. Rhodos se rozhodl přidat na stranu Gnaea Pompeia v boji proti Caesarovi, který jim však tento krok odpustil. Horší situace nastala v době, když vrahové Caesara – Cassius a Brutus – zažádali Rhodos o vojenskou pomoc v bitvě proti senátu. Rhodos na jejich výzvu nereagoval, a tak jej Cassius zcela vyplenil (ukořistil více než 3000 soch, které převezl do Říma).

Ve třináctém století se na ostrově usídlili rytíři řádu svatého Jana (johanité), kteří se na něj stáhli v období křižáckých výprav. Johanité zde postupně vybudovali důkladné opevnění, díky kterému více než 200 let odolávali útokům muslimů.

Nadvláda Turků

Sílící moc Turků a snaha dobýt Rhodos vyústila v obléhání ostrova sultánem Süleymanem. Obléhání trvalo celkem 145 dnů, kdy již byly obě strany na pokraji svých sil. Rhodosané se však vzdali ze strachu z hladomoru dne 1. ledna 1523. Rhodos tak zůstal pod nadvládou Turků až do roku 1912. O svou nadvládu přišli Turci v boji s Italy, kteří v následujících letech měli významný vliv na to, že se Rhodos stal vyhledávaným turistickým centrem.

Spojenectví s Řeckem

V době druhé světové války, po pádu Mussoliniho vlády (1943), převzaly veškeré italské základny německé jednotky a to až do roku 1945, kdy byl ostrov osvobozen britskými jednotkami. 7.března 1947 vstoupil ostrov do spojenectví s Řeckem. Rhodos získal tzv. status duty-free a Řecko zde naplánovalo rozvoj cestovního ruchu. V těchto letech zde vyrostly první luxusní hotely, které se v dnešní době neustále rozrůstají, aby bylo možné čelit každoročnímu „nájezdu“ turistů z celého světa.


Dovolená Rhodos.eu

Copyright © 2010 - 2023 Dovolená na ostrově Rhodos | WebDesign | Mapa stránek | Ubytování Lago di Garda